Zadzwoń !
+48 519 579 035

Przetargi…

Przetargi…

Wszystkie jednostki budżetowe, przy wynajmowaniu firm zewnętrznych do określonych zadań, zobowiązane są do rozpisania przetargu zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych. Wiele firm bierze w nich udział, gdyż rocznie jest takich przetargów bardzo dużo. Wszak szkoły czy ulice wciąż potrzebują remontów. Co jednak w przypadku, gdy dany przetarg, w którym braliśmy udział, został zorganizowany niepoprawnie?
Właściwą instancją w takim przypadku jest Krajowa Izba Odwoławcza. Jest to organ do którego można wnieść odwołanie w sprawie nieprawidłowości działań podlegających pod ustawę o zamówieniach publicznych. Odwołanie do KIO kancelaria prawna powinna złożyć w odpowiednim terminie od momentu ogłoszenia lub zakończenia publicznego przetargu. Termin ten zależy od tego czego dotyczy odwołanie.
Warto, aby w takim przypadku złożył odwołanie do KIO prawnik, który zadba o poprawność formalną wniosku i dopilnuje właściwych terminów. W ten sposób unikniemy sytuacji, gdy nasze odwołanie zostaje odrzucone z powodu nie spełniania wymogów formalnych. Gdy nasze odwołanie zostanie przyjęte, wówczas czeka nas jeszcze rozpatrzenie sprawy prze izbę. W razie rozprawy nasza reprezentacja KIO prawnik także będzie przydatny.
Oczywiście wybierajmy kancelarię prawną specjalizującą się w postępowaniach z zakresu zamówień publicznych. Jest to bowiem dość specyficzny zakres prawa. Jeżeli bierzemy udział w przetargach publicznych warto także samemu się z nim zapoznać. Będziemy wówczas zdecydowanie bardziej świadomi tego jakie wymogi są stawiane obu stronom takiego postępowania. I w razie jakichkolwiek nieścisłości będziemy posiadać wiedzę gdzie i w jakim trybie przysługuje nam prawo do dochodzenia swoich praw. Warto korzystać z pomocy prawnej, szczególnie gdy mamy uzasadnione podstawy by sądzić, że postąpiono niezgodnie z prawem.